Badanie satysfakcji klientów

Dm-drogerie-Logo

Badanie satysfakcji klientów w zakresie stosowania pasków wybielających marki Rapid White (przeprowadzone we współpracy z niemiecką siecią drogerii dm-drogerie markt GmbH)

1. Jak ocenia Pan(i)

*(w skali od 1 – „bardzo dobrze“ do 6 – „zulpenie źle”)

1a. wygląd/opakowanie produktu?
 

Na pytanie odpowiedziało: 331 osób (87%) Na pytanie nie odpowiedziało: 49 osób (13%)

dia1_1

26% ankietowanych ocenia wygląd/opakowanie produktu „bardzo dobrze”, a 46% „dobrze”. 72% ankietowanych jest zatem zdania, że produkt ma bardzo atrakcyjny wygląd.

1b. sposób użytkowania samorozpuszczalnych pasków wybielających?

Na pytanie odpowiedziało: 331 osób (87%) Na pytanie nie odpowiedziało: 49 osób (13%)

dia1_2

Łącznie 55% ankietowanych ocenia sposób użytkowania pasków wybielających za „bardzo dobry” lub „dobry”. 25% ankietowanych uznało sposób użytkowania pasków wybielających za zadowalający. Na podstawie udzielonych odpowiedzi można uznać, że większość ankietowanych (80%) jest zadowolona ze sposobu użytkowania produktu.

2. Czy przy regularnym stosowaniu pasków wybielających (2 x dziennie przez okres siedmiu dni) Pana(-i) zęby stały się wyraźnie bielsze?

Na pytanie odpowiedziało: 328 osób (86%) Na pytanie nie odpowiedziało: 52 osoby (14%)

dia2_0

83% osób biorących udział w badaniu przy regularnym stosowaniu pasków wybielających (dwa razy dziennie przez okres siedmiu dni) zauważyło u siebie wyraźnie bielsze zęby.

3. Jak ogólnie ocenia Pan(i) ten produkt? 

Na pytanie odpowiedziało: 331 osób (87%) Na pytanie nie odpowiedziało: 49 osób (13%)

dia3_0

59% ankietowanych ocenia paski wybielające Rapid White, ogólnie rzecz biorąc, „bardzo dobrze” lub „dobrze”. 20% uczestników badania uznało, że produkt jest zadowalający. Również w opinii tych osób produkt zasadniczo odpowiada wymaganiom.

4. Czy polecił(a)by Pan(i) ten produkt swoim przyjaciołom lub znajomym?

Na pytanie odpowiedziało: 327 osób (86%) Na pytanie nie odpowiedziało: 53 osoby(14%)

dia4_0

79% osób biorących udział w testowaniu produktu poleciłoby stosowanie pasków wybielających Rapid White.

5. Czy kupił(a)by Pan(i) ten produkt w przyszłości?

Na pytanie odpowiedziało: 330 osób (87%) Na pytanie nie odpowiedziało: 5osób (13%)

dia5_0

2 na 3 osoby kupiłyby w przyszłości paski wybielające Rapid White.

6. Czy Pana(-i) zdaniem cena 15,95 euro za zakup pasków wybielających Rapid White jest odpowiednia (szczególnie w porównaniu z ceną zabiegów wybielających przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych)??

Na pytanie odpowiedziało: 329 osób (87%) Na pytanie nie odpowiedziało: 51 osób (13%)

dia6_0

72% ankietowanych uważa, że cena 15,95 euro jest odpowiednia i uzasadniona – szczególnie, gdy porówna się ją z ceną zabiegów wybielających wykonywanych w gabinetach stomatologicznych.