Polityka Prywatności

Zasady Polityki Prywatności
Firma Lornamead GmbH poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych i postępuje ściśle według przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Poniższe zasady Polityki Prywatności dadzą Państwu pogląd co do rodzaju gwarantowanej przez nas ochrony oraz zakresu i celu gromadzenia danych. Zbieranie danych anonimowych Możliwe jest odwiedzanie naszej witryny bez podawania informacji o sobie.

Jedyne uzyskiwane przez nas informacje to dane techniczne, takie jak np. nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz adresy zakładek, które użytkownik na naszej witrynie otwierał. Informacje te, wraz z datą i godziną, są analizowane wewnętrznie w celach statystycznych, reklamowych, na potrzeby oceny witryny oraz w celu dostosowania serwisu do potrzeb naszych użytkowników. Podczas gromadzenia tych danych pozostają Państwo całkowicie anonimowi. Nie tworzymy profili użytkowników przy zastosowaniu pseudonimów. Dane osobowe Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) podawane przez użytkownika w zakładce „Kontakt” lub na naszych stronach z promocjami (zawierających np. konkursy, gry losowe, możliwość podjęcia pracy jako tester produktów) są zapisywane w celu opracowania Państwa zapytania oraz realizacji akcji promocyjnych zgodnie z wytycznymi niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku wyrażenia osobnej i wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych osobowych, np. w celu zarejestrowania w naszym Newsletterze, dane te będziemy wykorzystywać zgodnie ze złożoną zgodą w celu zapewnienia użytkownikowi obsługi (np. na potrzeby wysyłania zaproszeń na zamknięte wydarzenia, reklam nowych produktów, informacji o nowościach pojawiających się na naszej witrynie) oraz w celach marketingowych i na potrzeby badań rynkowych. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych (udzieloną w celu zapewnienia obsługi, w celach marketingowych oraz na potrzeby przeprowadzenia badań rynkowych) przez telefon, e-mailem lub listownie.

Państwa danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim. Korzystanie z plików cookies Na naszej witrynie korzystamy z plików cookies w celu ulepszenia jej treści oraz funkcjonalności, w tym również zapewnienia na stronie sprawnej nawigacji przyjaznej użytkownikom. Stosujemy tzw. pliki sesyjne, które są przechowywane przez okres przebywania użytkownika na naszej witrynie. Pliki te pozwalają rejestrować działania użytkownika podczas surfowania. Po opuszczeniu naszej witryny i zamknięciu przeglądarki pliki sesyjne zostają skasowane. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies, zaznaczając opcję „Blokada plików cookies” w swojej przeglądarce internetowej; blokada nie wpłynie na zmniejszenie funkcjonalności witryny.

Stosowanie wtyczek Facebook na naszej witrynie korzystamy z wtyczek sieci społecznościowej facebook.com oferowanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej „Facebook”).

Wtyczki można rozpoznać po charakterystycznym logo Facebooka lub po dopisku „Wtyczka społecznościowa Facebook”. Lista wtyczek Facebooka jest dostępna tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Podczas wchodzenia w zakładki naszej witryny internetowej, które zawierają taką wtyczkę (np. przycisk „Lubię to”), przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Facebooka, w wyniku czego zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki użytkownika i zostaje zintegrowana z daną zakładką. Poprzez takie powiązanie Facebook otrzymuje informację o tym, w które zakładki naszej witryny użytkownik wchodził. W sytuacji, gdy użytkownik jest zalogowany na koncie Facebook, Facebook powiąże tę wizytę z osobistym kontem w serwisie Facebook użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z wtyczki (np. klikając na ikonkę „Lubię to” lub dodając swój komentarz), informacja ta również zostanie powiązywana z kontem Facebook danego użytkownika. W sytuacji, gdy użytkownik nie wyraża zgody, by Facebook powiązywał informacje zgromadzone na jego temat za pośrednictwem naszej witryny z kontem Facebook użytkownika, przed wejściem na nasza witrynę powinien się on wylogować ze swojego konta w serwisie Facebook.

Bliższe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych przez serwis Facebook oraz praw przysługujących w tym zakresie użytkownikowi są dostępne w zasadach Polityki Prywatności Facebooka na stronie http://www.facebook.com/policy.php. Korzystanie z wtyczki Google +1 Korzystamy z wtyczki „+1” wyszukiwarki Google oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google”). Wtyczkę można rozpoznać po symbolu „+1”.

Podczas wchodzenia w zakładki naszej witryny internetowej, które zawierają tę wtyczkę, przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google, w wyniku czego zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki użytkownika i zostaje zintegrowana z daną zakładką. W ten sposób Google otrzymuje informację o odwiedzanych przez użytkownika zakładkach. W sytuacji, gdy użytkownik podczas odwiedzania naszej witryny pozostaje zalogowany na swoim koncie Google, Google powiąże tę wizytę z osobistym kontem użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z wtyczki (np. klikając na ikonkę), informacja ta również zostanie przekazana do serwisu Google. W sytuacji, gdy użytkownik nie wyraża zgody, by Google powiązywał informacje zgromadzone na jego temat za pośrednictwem naszej witryny z kontem Google użytkownika, przed wejściem na naszą witrynę powinien on się wylogować ze swojego konta w serwisie Google.

Bliższe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych przez serwis Google oraz praw przysługujących w tym zakresie użytkownikowi są dostępne w zasadach Polityki Prywatności Google na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/.

Korzystanie z serwisu Twitter i wtyczki ReTweet Korzystając z Twittera i funkcji ReTweet, stosujemy wtyczki społecznościowe serwisu twitter.com oferowane przez firmę Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dalej „Twitter”). Korzystając z funkcji ReTweet, użytkownik przekazuje osobom trzecim informację o odwiedzanych przez siebie stronach i powiązuje tę informację ze swoim kontem w serwisie Twitter.

Bliższe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych przez serwis Twitter, praw przysługujących w tym zakresie użytkownikom oraz na temat możliwości dokonania zmiany w ustawieniach ochrony danych osobowych w serwisie Twitter są dostępne na stronie http://twitter.com/privacy. Zmian w zakresie ochrony danych osobowych na Twitterze można dokonać w ustawieniach swojego konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

Kontakt w sprawie Polityki Prywatności W przypadku pytań dotyczących swoich danych osobowych, chęci zgłoszenia rezygnacji z ich gromadzenia, wprowadzenia korekty lub wykasowania danych oraz w przypadku chęci przesłania do nas swoich spostrzeżeń zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub listowego (listy należy kierować na adres firmy Lornamead GmbH z dopiskiem „Datenschutzbeauftragter”, e-maile na adres: datenschutzbeauftragter@lornamead.de)